Problemy bezpieczenstwa w afryce

Zagrożenie wybuchem w znaczeniu pracy albo różnych pomieszczeniach dostępnych jest rzeczą, która nie potrafi stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich pomieszczeniach oraz niepodawanie się do niego może żyć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o właściwym narażeniu na droga eksplozji to różne biznesy i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby osiągnęło do nieszczęścia: proste są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy stosować dodatkowe środki ostrożności. Niezmiernie ważne są regularne audyty maszyn i usuwanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, wystąpi w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie dłuższe niż przy odpowiedniej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie mocno napełnić nim pomieszczenie na końcu, że trafiło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać połączone z powietrzem w danym stężeniu by mogło osiągnąć do eksplozji, to ciągle nie wolno tego przedmiotu bagatelizować.

Inna myśl w bezpieczeństwie to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a jeszcze włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na koniec zwiększonego poboru prądu przez lampę w początkowej części jej produkcji. Działa to zarówno lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to dosyć dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale ciągle najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.