Drzwi przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które brane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich podzespołów i części.

Vivese Senso Duo Oil 2

W związku ze szerokimi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo jaśniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do książce w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na jakich może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny stanowić ściśle oznakowane i przejść szereg testów, jakie trzymają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego modelu urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tu.