Donieck wybuch metanu

Probiox Plus

Górnictwo w bliskim terenu jest najmilsze na całkowitym świecie, a jeszcze mimo metanowych pokładów węgla najbezpieczniejszym. Bezpieczeństwo osiągnięto przez użycie różnorodnych metodzie i zabezpieczeń, dzięki którym minimalizujemy możliwość zapalenia się czy wybuchu metanu.

Chcąc uniknąć wybuchu metanu, minimalizujemy bycie czynników go kierujących, których bycie możemy ograniczyć poprzez wdrożenie odpowiednich urządzeń. Na sytuacje kopalni czy do ściany czy do przodka pragnie być spowodowany prąd zasilający kombajny i przenośniki transportujące urobek. To dopiero na produkt wytworzenia się iskrzenia uszkodzonych kabli, czy wytworzenie się łuku elektrycznego, podchodzi do zapalenia i wybuchu metanu. Stąd i we wszystkich urządzeniach elektrycznych zaczynana jest specjalna ochrona przeciwwybuchowa (explosion protection). Dzięki takiej ochronie wykorzystywanej w tych ludziach narzędziach oraz organizacjach minimalizujemy przedostanie się potencjału elektrycznego do grona metanowego dzięki czemu w razie awarii nie trafi do tragedii. Górnicy elektrycy idący na dole kopalni są specjalnie szkoleni z działu ochrony przeciwwybuchowej i ognioszczelności tak, żeby umieli oni bezpiecznie dla siebie również własnych ludzi dołowych prowadzić własną działalność. Każdy elektryk dołowy raz na pięć lat musi liczyć wkład w takim szkoleniu zakończonym egzaminem, dzięki czemu jego wiedza zostanie odświeżona oraz zaznajomi się z kolejnymi przepisami i sposobami osiągnięci ognioszczelności i przeciwwybuchowości. Ochrona przeciwwybuchowa i ognioszczelność jest zatem ważnym czynnikiem wykorzystywanym na wszystkiej kopalni, dzięki czemu minimalizowane jest zagrożenie wybuchem metanu.